REALIZACJA:

EKO DOLINA W ŁĘŻYCACH

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Rozbudowa placu pryzmowej kompostowni odpadów zielonych.

LOKALIZACJA: Łężyce

ZAMAWIAJĄCY: EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach

WYKONAWCA-KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o., Varia Tech Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łężycach

ROLA ZLECENIA: Zadanie realizowane w ramach rozbudowy pryzmowej kompostowni odpadów zielonych, polegającej na zwiększeniu powierzchni istniejącego placu betonowego. Po rozbudowie kompostownia będzie stanowić jedną całość.

ZAKRES PRAC:

  • przygotowanie terenu pod budowę
  • roboty demontażowe
  • przebudowa placu kompostowni
  • nawierzchnia placu
  • oświetlenie
  • zasilanie monitoringu
  • instalacja kanalizacyjna i wodociągowa
  • instalacje teletechniczne
  • roboty wykończeniowe

DODATKOWE INFORMACJE: Spółka Eko Dolina została założona przez 7 gmin wraz z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Zakład jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce w zakresie odzysku odpadów i ochrony środowiska.

TERMIN WYKONANIA: 31.05.2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 2 200 000 PLN NETTO

ekodolina

Do góry