REALIZACJA:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUWAŁKACH

STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i CDM Sp. z o.o. (partner konsorcjum) wykonało projekt: intensyfikację procesów usuwania azotu ogólnego w komorach nitryfikacji – denitryfikacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Były to kolejne prace na tym obiekcie w ramach projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach-etap I. We wcześniejszych pracach również udział brała firma T4B. Firma T4B Sp. z o.o. ma już na swoim koncie modernizację systemu monitoringu i sterowania urządzeniami na oczyszczalni ścieków w Suwałkach oraz wykonanie i wykończenie dostaw.

g0017228

Do góry