REALIZACJA:

SYSTEM ARTR W IZBIE CELNEJ W SZCZECINIE

STATUS: Zrealizowane

T4B w konsorcjum z firmą Biatel BIT na zlecenie Izby Celnej w Szczecinie wykonała i zainstalowała system Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych.

System ten automatycznie odczytuje i rozpoznaje numery rejestracyjne wszystkich pojazdów oraz kodów kontenerów przemieszczających się przez objęte nadzorem drogi komunikacyjne oraz rejestruje je wraz ze zdjęciami.
System ten ma za zadanie wspomóc pracę administracji celnej poprzez wychwytywanie samochodów oraz kontenerów, którym administracja celna bądź inne służby państwowe nadały wcześniej status środka zastrzeżonego lub poszukiwanego i wydanie komunikatu ostrzegawczego.

Realizacja projektu wiązała się z dostarczeniem oraz montażem Systemu w miejscach użytkowania i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi systemu. Po zrealizowaniu zamówienia T4B zapewni pomoc doradczo-techniczną pracownikom Izby Celnej w Szczecinie.

Prace zostały zakończone po koniec 2011 roku.

Zobacz również:
BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Więcej
Do góry